Science 
Nauka, to w pewnym sensie także pranie mózgu, ale zwykle bezinteresowne - Edward Madej
See You soon
TEST